Inzicht en kennis
verdienen zich snel terug.

Seed2Feed logo

Farmdesk is een software tool. We merken dat de meeste meerwaarde wordt bekomen wanneer onze software gepaard gaat met persoonlijke advisering. Daarom wordt Farmdesk in pakket aangeboden met SEED2FEED.

Het SEED2FEED-concept stelt u in staat om de productie van gewassen en dieren op een economische en duurzame manier te optimaliseren. Vertrekkende van het beste teeltplan legt u de basis voor uw voerrantsoen en omgekeerd. Door koppeling met de melkdata en continue monitoring van uw technisch-economische kengetallen, zal de SEED2FEED adviseur u bijstaan om doorheen het jaar te streven naar een hoog saldo.

Farmdesk logo

Een SEED2FEED pakket omvat naast een Farmdesk licentie ook persoonlijke advisering. Wenst u enkel de Farmdesk software licentie? Neem dan contact op via onderstaand e-mailadres.

Bestel Farmdesk
Interesse in Farmdesk Geit of Schaap? Klik hier.