Farmdesk tool laptop view

Farmdesk helpt je om te doen wat alleen jij kan: jouw bedrijf optimaal leiden.

De Farmdesk Tool bundelt al jouw essentiële bedrijfsinfo in één makkelijk te gebruiken digitaal systeem. Dankzij de automatische analyses en de ingebouwde adviesmodule, maak je in geen tijd de beste beslissingen die het rendement van je bedrijf maximaliseren.

Altijd de controle over jouw bedrijf

Na jouw toestemming, connecteren we met alle mogelijke databanken.In een oogopslag merk je hoe je melkproductie evolueert, welke voercombinatie optimaal is en hoe het met de gezondheid van je dieren zit.

Met die cijfers en analyses hou je de complete controle over jouw bedrijfsstrategie. En heb je alles in handen om efficiënt te overleggen met je adviseurs.

Waarom Farmdesk gebruiken?

Farmdesk geeft je inzicht in alle essentiële parameters van je bedrijf. Met een snelle blik op het programma, kan je meteen inschatten hoe je de melkproductie van je koeien optimaliseert.

 • Je productiecijfers overzichtelijk in beeld
 • Meldingen bij belangrijke aandachtspunten
 • Bereken een teeltplan op maat voor je bedrijf​
 • Een écht gebruiksvriendelijke rantsoen-module
 • Inzicht in je huidige economische kengetallen
 • Directe communicatie met je expert-adviseur

Advies via Farmdesk

Farmdesk is voorzien van een ingebouwd adviessysteem waarin je extra advies kan krijgen van experts.

Het adviessysteem werkt op 3 verschillende niveaus:

 1.   Automatisch advies op basis van slimme algoritmes.
 2.   Seminaries voor boeren om Farmdesk optimaal te benutten.
 3.   Eén-op-één advies via Farmdesk, met je adviseur naar keuze.

Verhoog uw winstgevendheid

Hoe de kracht van Farmdesk beter aantonen dan aan de hand van concrete voorbeelden?

CASE   |   Gangbaar melkvee bedrijf opdrijven tot het gemiddelde eiwitgehalte binnen farmdeskbedrijven

Uitgangssituatie

Een gangbaar melkveebedrijf met 130 melkkoeien dat evenwaardig wordt betaald op vet en eiwit in de melk, heeft een lager eiwitgehalte dan het Farmdesk gemiddelde. De koeien zijn eerder sober in conditie. Uit de rantsoenanalyse blijkt er een tekort aan zetmeel.

Melkresultaten

 • 4.049 kg melk per dag (31,15 kg/koe/dag)
 • 4,21% vet
 • 3,22% eiwit
 • 26 mg/100g ureum

Waar is de winst te rapen?

Door via rantsoenaanpassingen te sturen op het zetmeelgehalte in het rantsoen, kunnen de gehaltes vlot evolueren tot het gemiddelde van 4,21% vet en 3,47% eiwit bij 25 mg/100g ureum. Hierbij moet de voerkost strak opgevolgd worden.

Hoe groot kan de winst zijn?

Er wordt 2 kg DS snijmais vervangen door 2 kg DS ccm om de eiwitaanmaak bij de koeien te verbeteren. Dit geeft 32 gram extra zetmeel per kg DS. Indien hierdoor het eiwitgehalte gemiddeld wordt en stijgt tot 3,47%, stijgt het melkgeld met 1,09 cent bij een melkprijs van € 33 EUR/100L (bij 4% vet en 3,33% vet).

Indien we extrapoleren op jaarbasis, geeft dit €16.352/jaar extra omzet, waarvoor €6.548 extra voerkosten gemaakt moeten worden. Zelfs met de prijs van een full option Farmdesk abonnement van €700 per jaar in rekening gebracht, blijft er nog € 9.104 netto winst op jaarbasis over.

Wellicht zal de melkproductie van de nieuwmelkte dieren ook nog stijgen. Veronderstel nog maar één kg melk extra bij de koeien die minder dan 100 dagen gekalfd hebben. Dit maakt nog 40 kg melk per dag extra. Wat neerkomt op 14600 kg melk op jaarbasis, verondersteld aan de melkprijs zoals voorheen, komt dit op een extra stijging van € 4.983.

Interesse om met Farmdesk te sturen naar een hogere performantie?

Interesse in Farmdesk voor geiten of schapen?