Samenwerking Farmdesk en KWS

Farmdesk en kweekbedrijf KWS zijn onlangs een samenwerking aangegaan. Het doel is om de teelt van gewassen en het gebruik ervan bij melkveehouders te optimaliseren en daarmee de rendabiliteit van hun bedrijven over een lange termijn helpen te verbeteren. Beide bedrijven dragen bij met hun specialistische expertise: Farmdesk met behulp van een online voermanagementtool en KWS met de beste rassen en een professionele landbouwkundige ondersteuning.

Het managen van melkveebedrijven wordt steeds meer een uitdaging. Enerzijds is er een toenemende druk op het saldo door hogere kosten en lagere melkprijzen, anderzijds vragen nieuwe wet- en regelgeving continu om nieuwe oplossingen. De samenstelling van de individuele voercomponenten in het rantsoen hebben een grote invloed op de melkproductie van de veestapel en daarmee op de rendabiliteit van het melkveebedrijf. Optimaal gebruik van eigen landbouwgrond voor de teelt van veevoer is een belangrijke schakel voor het behalen van economisch succes. Om het hoofd te bieden aan deze complexe achtergrond heeft KWS nu SEED2FEED ontwikkeld, een allesomvattend concept dat rekening houdt met de hele kringloop op een melkveebedrijf: van gewas- naar rassenkeuze, van oogstmethode naar optimalisatie van het gebruik ervan in het voedingsprogramma.

"Als specialist in veredeling en productie van zaden is ons primaire doel om veehouders te voorzien van goed presterende en hoogproductieve rassen die goed zijn aangepast aan de lokale omstandigheden", zegt Jan Bakker, directeur KWS Benelux maïs. "We denken echter met de klant mee: Hoe moet vruchtwisseling optimaal worden gepland? Welke andere gewassen kunnen er naast de traditionele gewassen geteeld worden? Welk type ras past het beste? Hoe kan er het beste worden geoogst: als silomaïs of als MKS? Of hoe kan men meer van eigen bodem voeren? Deze onderwerpen hebben een grote invloed op het economische resultaat van het melkveebedrijf, een duurzamere landbouw en de onafhankelijkheid van veehouders".

Met het Farmdesk-programma kunnen gebruikers de optimale vruchtwisseling plannen, de voerkosten en de dagelijkse melkopbrengst van het vee transparant volgen. Daarnaast kunnen de rantsoenen op een praktische manier beheerd en de meest geschikte samenstelling van het voer voor het vee over een langere periode berekend en gepland worden.

 "Toen we Farmdesk in januari 2018 oprichtten, was het onze missie om een ​​systeem te ontwikkelen wat veehouders zelf kunnen gebruiken, zodat ze slimmer worden en de volledige kringloop van rantsoen naar gewas en omgekeerd kunnen beheren", zegt Jef Aernouts, medeoprichter en productmanager bij Farmdesk. “Het SEED2FEED-concept is zeer complementair met onze tool. Farmdesk als onderdeel van het SEED2FEED-concept en ondersteund door de regionale KWS SEED2FEED-adviseurs, is een fantastisch programma wat de melkveehouder kan gebruiken bij de optimalisatie van zijn bedrijf.

In Farmdesk bieden diverse modules gedurende het gehele jaar ondersteuning door duidelijkheid te geven over de kosten en de opbrengsten van de veestapel en de gewassen. Terwijl de managementtool een overzicht geeft, geven de adviseurs van KWS persoonlijk en online advies over de vruchtwisseling, de rassenkeuze, de teeltmaatregelen, de oogst en het optimale gebruik in het rantsoen. De focus ligt op de individuele eisen en mogelijkheden van het melkveebedrijf

Wim Govaerts, specialist melkveehouderij bij Farmdesk: "Als het aandeel en de samenstelling van veevoeders uit de eigen teelt wordt geoptimaliseerd, kunnen de voerkosten aanzienlijk worden verlaagd en kan ook vaak de melkproductie worden verbeterd. Kostenefficiëntie en kwaliteit zijn daarom de belangrijkste onderdelen van het SEED2FEED-concept, in onze managementtool en in het bijbehorende advies van KWS SEED2FEED-adviseurs. "

"Elke veehouder legt de basis voor de latere samenstelling van het voederrantsoen voor zijn veestapel met de opbrengst van zijn gewassen die hij op zijn grond teelt dankzij een juiste rassenkeuze en ", besluit Jan Bakker: "Ons aandachtsveld bestrijkt de hele kringloop van SEED2FEED. Ik ben er zeker van dat dit een belangrijke sleutel is naar de rendabele en duurzame melkveehouderij van morgen".

Meer info over het SEED2FEED programma kan je terugvinden op de website van KWS.