Ruwvoermelk maximaliseren per koe blijkt de grote uitdaging

De economie-module van Farmdesk kreeg onlangs een sterke uitbreiding, waarbij een hele reeks prestatie-indicatoren werd ontwikkeld en gevisualiseerd. Meer info over deze prestatie indicatoren en de ontwikkeling ervan kan u in dit artikel terugvinden. 

In de voorbije analyses gingen we dieper in op de invloed van melkproductie  met de bijhorende efficiëntie en de samenstelling van rantsoenen. Hier zagen we dat de voerwinst verhoogd kan worden door een duurzame maximalisatie van melkproductie, in combinatie met een hoge voer- en eiwit efficiëntie.  Deze hogere melkproductie kan best bekomen worden door een hoge ruwvoeropname, in combinatie met voldoende krachtvoer om het rantsoen voldoende verteerbaar en evenwichtig te maken. 

In het derde artikel van deze reeks gaan we verder in op de energie inhoud van het ruwvoer en de invloed hiervan op de voerwinsten.

Naast de ruwvoerconsumptie per koe, loont een hoge energie inhoud van het ruwvoer vanzelfsprekend ook. Op onderstaande figuur werd de gemiddelde energie-inhoud van ruwvoer (uitgedrukt in VEM per kg DS) uitgezet ten opzichte van de voerwinst bij gelijke melkprijs. 

Hieruit leren we dat in het algemeen de energie inhoud van ruwvoer een positieve invloed heeft op de voerwinst.  Wanneer we specifiek kijken naar de VEM-inhoud van gras en maïs, zien we dat het belang van deze VEM-inhoud eerder blijkt te spelen bij graskwaliteit dan bij maïskwaliteit: 

Al bij al blijkt dus wel dat focus op hoge energie inhoud van ruwvoer bij koeien loont. Als we dit verder aanvullen met krachtvoer op maat komen we tot hoge producties met een hoge voerefficiëntie wat de basis vormt voor een hoge voerwinst.

De koeien moeten hiervoor wel een hoge voeropname hebben en dit voer moeten ze zo efficiënt mogelijk omzetten. Onderstaande figuur geeft deze positieve relatie tussen voeropname en voerwinst weer. 

Een grote focus op ruwvoerkwaliteit en een hoge ruwvoeropname zal veel ruwvoermelk per koe per dag opleveren. De ruwvoermelk is de hoeveelheid meetmelk uit ruwvoer (op VEM basis). Onderstaande figuur geeft duidelijk aan dat veel ruwvoermelk ook zal leiden tot hogere voerwinsten. 

De vele technische inzichten leverden ons de indruk dat we voer van hoge energiekwaliteit nodig hebben met sterke focus op energie inhoud van het gras. Samen met koeien die een hoge voeropname hebben en hiermee veel melk kunnen geven op een efficiënte manier, vormt dit de technische basis voor een hoge voerwinst bij gelijke melkprijs per koe.

Natuurlijk staat de energie-inhoud van het ruwvoer niet alleen. In een later artikel nemen we daarom het eiwit aspect van het ruwvoer onder de loep.