Farmdesk Prestatie Indicatoren

Op de nieuwe Prestatie Indicatoren pagina krijg je visueel inzicht in uw voertechnische en economische prestaties. Op basis van een tiental kengetallen kan je doorheen jouw bedrijf kijken en op basis hiervan de nodige bijsturingen doen.

“Uniek is de “gekleurde wolk”, die een visuele benchmarking toont. Deze wolk geeft een vergelijking met de andere Farmdesk gebruikers.”

In de vergelijking gebruiken we als maatstaf de voerwinst bij gelijke melkprijs. Dit kengetal is de beste indicator voor de totale technisch-economische prestatie. Door een gelijke melkprijs te veronderstellen, wordt het effect van verschillende melkprijzen onder de zuivelophalers weggewerkt.

Opbouw “gekleurde wolk”

Farmdesk verwerkt continu alle data van de verschillende deelnemers. Alvorens analyses te maken, wordt de data “opgekuist”: onrealistische waarden op vlak van productie, voerprijzen of voeropnames worden verwijderd en meetpunten van veehouders die niet frequent genoeg de voerlijsten updaten worden uit de vergelijking gelaten.

De opbouw van de visuele vergelijking wordt hieronder samengevat (met als voorbeeld de voer efficiëntie).

In stap 1 worden de gefilterde meetpunten uitgezet in relatie tot de voerwinst bij gelijke melkprijs (in dit voorbeeld de voer efficiëntie). 

In stap 2 worden alle meetpunten opgedeeld in 3 groepen: FD-onder (de 25% veehouders met de laagste voerwinsten), FD-mid (25-75%) en FD-top (75-100%). Per groep wordt ook het gemiddelde berekend, aangeduid met een kruis in de figuur.

In stap 3 wordt een distributie (“wolk”) berekend op basis van de densiteit van de meetpunten. Deze wolk, die het merendeel van de meetpunten bevat, toont duidelijk een trend: gemiddeld gezien geeft een hogere voer efficiëntie een hogere voerwinst.

In stap 4 wordt enkel de wolk overgenomen en ingekleurd. De kleur gaat over van rood naar groen: hoe meer naar rechts, hoe hoger de voerwinst, hoe beter. In de wolk wordt ook de gemiddelde waarde van uw bedrijf getoond (het blauwe bolletje).

Interpretatie

De Farmdesk prestatie indicatoren laten een eenduidige interpretatie toe. In de figuur hieronder wordt opnieuw als voorbeeld voer efficiëntie gebruikt.

Op de figuur links is duidelijk te zien hoe de voerefficiëntie begin juni een serieuze dip kreeg.

Het blauwe meetpunt op de figuur rechts geeft de gemiddelde voer efficiëntie van deze veehouder over de periode april-juni, met een waarde van 1,37. Door te werken aan een hogere voer efficiëntie (bolletje omhoog), wordt automatisch gestuurd naar een hogere voerwinst (bolletje naar rechts).