Update normen jongvee

Gezien de recente ontwikkelingen in de melkveehouderij waarbij melkveehouders verder aanzetten tot intensivering, kozen we er bij Farmdesk voor om de voedernormen voor jongvee aan te passen voor een snelle groei en vroege kalfdatum.

Hoe sneller het jongvee volgroeid is, hoe sneller ze in lactatie kunnen gaan. Als ze trager groeien nemen ze meer plaats in en produceren ze meer mest zonder bedrijfseconomische meerwaarde. Dit is nadelig voor het bedrijf. 

Zo zijn de normen voor drogestof opname, VEM, FOS en ruw eiwit lichtjes verhoogd, en de norm voor ruwe celstof lichtjes verlaagd. Zie onderstaande grafieken.