Update standaard bemestingskosten 2023-2024

De bemestingskosten in 2023 waren opmerkelijk lager dan deze in 2022, daarom hebben we in Farmdesk de standaardkostprijzen voor de bemesting aangepast. Een kort overzicht.

Ontsloten tarwe in Farmdesk

Ontsloten tarwe of sodagrain is een courant voedermiddel. Tamelijk wat veehouders maken het zelf door tarwe te mengen met water en natronloog. Lees in dit artikel hoe je hiermee omgaat in Farmdesk.

Update normen jongvee

Gezien de trend tot intensivering, kozen we er bij Farmdesk voor om de voedernormen voor jongvee aan te passen voor een snelle groei en vroege kalfdatum.

Update vers gras module

Het originele Farmdesk vers gras model werd gemaakt op basis van meetgegevens uit 2020. Het model werd opnieuw geijkt na toevoeging van data uit de jaren 2021 en 2022.

Farmdesk rantsoenberekening - enkele wijzigingen

Vanaf nu vind je ook NDF, ADL, Bestendig Zetmeel en DS percentage in de typische Farmdesk rantsoen grafiek. In dit artikel een motivatie (waarom?) en meer achtergrond (hoe? en wat?) bij deze update.

Update standaard teeltkosten 2022-2023

De teeltkosten in 2022 zijn beduidend hoger dan deze in 2021, denk bijvoorbeeld aan de prijsstijging van loonwerk of kunstmest. In Farmdesk hebben we daarom de standaard kostprijzen aangepast.

Farmdesk Prestatie Indicatoren

Krijg visueel inzicht in uw technisch-economische prestaties, en zie direct waar je kan verbeteren.

Droogstand & jongvee rantsoenen

Een nieuwe benadering in Farmdesk voor een nauwkeurigere rantsoenering.

Kostprijsbeheer eigen voeders

Een overzicht van nieuwe updates in Farmdesk op vlak van voedermiddelen

Onze experten

Onze artikels zijn wetenschappelijk onderbouwd. Onze Farmdesk experten hebben heel wat kennis in de sector. Ze delen graag hun inzichten en ervaringen.

Dries Grypdonck
Dries Grypdonck
Technisch Manager SEED2Feed België

Dries Grypdonck is Technisch Manager SEED2Feed voor België. Door zijn ervaring in de voerindustrie weet hij de koppeling te maken tussen een evenwichtig rantsoen en een goed economisch teeltplan. Zijn focus ligt op hoogwaardige ruwvoerteelten en hoe dit in de praktijk omzetten naar een zo hoog mogelijk voersaldo.

dries.grypdonck@kws.com
Lode Slaets
Lode Slaets
Data engineer

Lode is binnen Farmdesk verantwoordelijk voor de analyse van de inkomende data stromen. Als fysicus bestudeert hij met een wetenschappelijke mindset de datasets van Farmdesk en dit met als doel de kennisbasis binnen Farmdesk uit te breiden. Op deze manier kunnen nieuwe inzichten op een heldere manier aangeleverd worden aan de gebruiker.

Website
Wim Govaerts
Wim Govaerts
Farmdesk expert melkveehouderij

Wim Govaerts richt zich als bedrijfsadviseur op een bedrijfseconomisch optimale melkproductie via een grondverbonden benadering. Een aangepaste teeltplanning vormt de basis om te komen tot kwaliteitsvolle (ruw)voederwinning om daarna te eindigen bij een uitgebalanceerde rantsoenering die verfijnd kan worden tot op het niveau van vitaminen en mineralen

Website
Jef Aernouts
Jef Aernouts
Product manager Farmdesk

Jef Aernouts is de product manager bij Farmdesk. Met ervaring als productontwikkelaar, een PhD in de fysica én een boerenachtergrond, is hij de verbindingsbrug tussen digitale innovatie en de praktijk op een landbouwbedrijf.

Contact
Jef Van Dessel
Jef Van Dessel
Farmdesk expert

Jef focust in Farmdesk op klantenbeleving. Als Bio-Ingenieur met een passie voor innovatie, analyseert hij datasets en evalueert hij gebruikerservaringen. In samenspraak met de experten bekijkt hij hoe deze inzichten kunnen leiden tot een optimale beleving.

Contact
Jolmer de Vries
Jolmer de Vries
Seed2FEED Specialist

Jolmer de Vries werkt bij KWS als specialist Seed2FEED. Door middel van een nauwkeurige analyse adviseert hij melkveehouders op een praktische manier. Bij het adviseren probeert hij, door goed te luisteren, de motivatie en het doel van de melkveehouder(s) te achterhalen, wat hem helpt bij het bepalen van het juiste advies. Ook ondersteunt hij, zowel nationaal als internationaal, zijn collega’s op voedertechnisch gebied en houdt hij zich bezig met wet en regelgeving.

jolmer.devries@kws.com
Daya Will
Daya Will
Farmdesk expert

Daya focust in Farmdesk op klantenbeleving. Met haar passie voor innovatie, analyseert ze datasets en evalueert ze gebruikerservaringen. In samenspraak met de experten bekijkt ze hoe deze inzichten kunnen leiden tot een optimale beleving.

LinkedIn
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Adviseur melkveehouderij

Jan van Middelaar is adviseur bij PPP-Agro Advies en onafhankelijke, geaccrediteerde adviseur voor Farmdesk. Zijn focus is gericht op een goed economisch resultaat op bedrijfsniveau. Dit moet gebeuren via een efficiënte melkproductie per koe, die moet passen bij het totale management. De melkproductie is het resultaat, niet het doel. Ruwvoerteelt met daarnaast een goede rantsoenberekening met veel aandacht voor de pens van de koe vormen de basis van de gehele aanpak

j.van.middelaar@ppp-agro.nl