Update standaard teeltkosten 2022-2023

De teeltkosten in 2022 zijn beduidend hoger dan deze in 2021, denk bijvoorbeeld aan de prijsstijging van loonwerk of kunstmest. In Farmdesk hebben we daarom de standaard kostprijzen aangepast. Hieronder een kort overzicht per kostenpost.

De updates zijn gebaseerd op basis van een enquête, navraag bij loonwerkers en eigen inzichten.

Aanleg

De aanlegkost omvat het zaadgoed en al het (loon)werk voor zaaibedbereiding (ploegen, kopeggen…) en het zaaien zelf.

In Farmdesk hebben we de totale aanleg kost met 10% verhoogd (~50% van de teeltkost is het zaadgoed dat gemiddeld stijgt met 5%, de andere ~50% zijn loonwerk/eigen werk dat stijgt met 15%).

Bemesting

De bemestingskosten omvatten enerzijds het (loon)werk voor uitrijden van drijfmest en anderzijds de aankoop van kunstmest en het aanbrengen ervan.

Gemiddeld was de kost voor het uitrijden van de drijfmest ~185 euro. Deze (loon)werk kost werd verhoogd met 15%

De overige kosten zijn gerelateerd aan kunstmest. N-houdende kunstmest is momenteel tot 5x duurder dan vorig jaar. K- en P-houdende kunstmest zijn tot 3x duurder. We gaan er van uit dat grasland dezelfde hoeveelheid kunstmest krijgt als vorige jaren, waarbij we een prijsstijging van 250% (x3,5) veronderstellen (niet alle kunstmest is aan de huidige piekprijzen gekocht). Voor alle andere teelten (zoals bijvoorbeeld mais) gaan we er van uit dat er minder kunstmest werd gebruikt, zodoende veronderstellen we hier een stijging van 75% (x1.75).

(Opmerking 1: op voorteelten veronderstellen we enkel het gebruik van kunstmest. Opmerking 2: voor biologische bedrijven nemen we de stijging van kunstmest niet mee in rekening.)

Gewasbescherming

De gewasbescherming omvat de spuitmiddelen en het bijhorende (loon)werk.

In Farmdesk hebben we de totale gewasbescherming kost met 25% verhoogd.

Oogst & bewaring

De oogstkosten omvatten het (loon)werk zoals hakselen, maaien… De bewaringskosten omvatten het (loon)werk voor aanrijden kuil, bewaringsmiddelen, plastic…

In Farmdesk hebben we de totale kost van oogst & bewaring met 15% verhoogd.

Aan de slag in Farmdesk

In Farmdesk gebruiken we deze teeltkosten op twee plaatsen:

  1. Wanneer u een nieuw voedermiddel toevoegt van eigen teelt, zal de kostprijs hiervan automatisch berekend worden op basis van de teeltkosten. Zo zal voor de eerste snede gras uit 2022 de kostprijs hoger zijn als voor 2021. U kan uw bedrijfsspecifieke teeltkosten zelf instellen, zie screenshots onder.
    Opmerking: indien u voorheen al uw teeltkosten had aangepast, worden deze herberekend volgens dezelfde rekenregels als hierboven.
  2. In de Teelt & voer planner kan u een teeltplan en bijhorend voerplan optimaliseren om uw koeien jaarrond zo kosten-efficiënt mogelijk te voeren. Met de updates van de teeltkosten zal u een realistischer plan maken.  Meer info over de Teelt & voer planner in deze video.