Speciale gras(klaver)kuilen na een hete en droge zomer

Wat kunnen we leren van de graskuil analyses in 2022? We zien in Farmdesk dat de droogte en hitte er speciale kuilen van maakte. Anders dan 2021 en een beetje gelijklopend met 2020.

Oogst en bewaring van voederbieten

In dit artikel gaan we wat dieper in op de oogst en bewaring van voederbieten. Voor diegene die al jaren in hun bouwplan bieten telen een opfrissing, voor diegene die voor het eerst bieten gaan oogsten een must om te lezen…

De mais op maat oogsten van het groeiseizoen 2022

Nu het weer terug wat groeizamer wordt op veel plaatsen, lijkt het belangrijk om keuzes te gaan maken inzake de maisoogst van 2022. Op heel wat bedrijven zal de maisoogst mogelijk al deze maand starten.

Vetgehalte op peil houden tijdens de zomer?

Veel melkveehouders kennen het natuurlijk verval van het vetgehalte tijdens de zomermaanden. Moeten we meegaan met de seizoenstrend of zijn er sturingsmechanismen?

Wat met hittestress in 2022?

Ook in 2022 komen er ongetwijfeld weer periodes met hoge temperaturen. Bereid je tijdig voor.

Update standaard teeltkosten 2022-2023

De teeltkosten in 2022 zijn beduidend hoger dan deze in 2021, denk bijvoorbeeld aan de prijsstijging van loonwerk of kunstmest. In Farmdesk hebben we daarom de standaard kostprijzen aangepast.

Hoe kwaliteitsvol ruwvoer inkuilen?

Goede gras(klaver) of snijrogge produceren en oogsten is de kunst, maar het houdt daarmee niet op. Deze voedermiddelen bewaarbaar maken tot alles opgenomen wordt is de uitdaging.

De snijrogge maakt zich klaar, nu nog kiezen

Snijrogge om te wintermaanden te benutten lijkt zeker op de niet-droogtegevoelige gronden een slimme keuze, maar wat willen we ermee?

Teeltsimulator in de Farmdesk tool

Start met het optimaliseren van eigen teelten met de nieuwe teeltsimulator van Farmdesk

Onze experten

Onze artikels zijn wetenschappelijk onderbouwd. Onze Farmdesk experten hebben heel wat kennis in de sector. Ze delen graag hun inzichten en ervaringen.

Jef Aernouts
Jef Aernouts
Product manager Farmdesk

Jef Aernouts is de product manager bij Farmdesk. Met ervaring als productontwikkelaar, een PhD in de fysica én een boerenachtergrond, is hij de verbindingsbrug tussen digitale innovatie en de praktijk op een landbouwbedrijf.

Contact
Wim Govaerts
Wim Govaerts
Farmdesk expert melkveehouderij

Wim Govaerts richt zich als bedrijfsadviseur op een bedrijfseconomisch optimale melkproductie via een grondverbonden benadering. Een aangepaste teeltplanning vormt de basis om te komen tot kwaliteitsvolle (ruw)voederwinning om daarna te eindigen bij een uitgebalanceerde rantsoenering die verfijnd kan worden tot op het niveau van vitaminen en mineralen

Website
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Adviseur melkveehouderij

Jan van Middelaar is adviseur bij PPP-Agro Advies en onafhankelijke, geaccrediteerde adviseur voor Farmdesk. Zijn focus is gericht op een goed economisch resultaat op bedrijfsniveau. Dit moet gebeuren via een efficiënte melkproductie per koe, die moet passen bij het totale management. De melkproductie is het resultaat, niet het doel. Ruwvoerteelt met daarnaast een goede rantsoenberekening met veel aandacht voor de pens van de koe vormen de basis van de gehele aanpak

j.van.middelaar@ppp-agro.nl
Jef Van Dessel
Jef Van Dessel
Farmdesk expert

Jef focust in Farmdesk op klantenbeleving. Als Bio-Ingenieur met een passie voor innovatie, analyseert hij datasets en evalueert hij gebruikerservaringen. In samenspraak met de experten bekijkt hij hoe deze inzichten kunnen leiden tot een optimale beleving.

Contact
Dries Grypdonck
Dries Grypdonck
Technisch Manager SEED2Feed België

Dries Grypdonck is Technisch Manager SEED2Feed voor België. Door zijn ervaring in de voerindustrie weet hij de koppeling te maken tussen een evenwichtig rantsoen en een goed economisch teeltplan. Zijn focus ligt op hoogwaardige ruwvoerteelten en hoe dit in de praktijk omzetten naar een zo hoog mogelijk voersaldo.

dries.grypdonck@kws.com
Jolmer de Vries
Jolmer de Vries
Seed2FEED Specialist

Jolmer de Vries werkt bij KWS als specialist Seed2FEED. Door middel van een nauwkeurige analyse adviseert hij melkveehouders op een praktische manier. Bij het adviseren probeert hij, door goed te luisteren, de motivatie en het doel van de melkveehouder(s) te achterhalen, wat hem helpt bij het bepalen van het juiste advies. Ook ondersteunt hij, zowel nationaal als internationaal, zijn collega’s op voedertechnisch gebied en houdt hij zich bezig met wet en regelgeving.

jolmer.devries@kws.com
Lode Slaets
Lode Slaets
Data engineer

Lode is binnen Farmdesk verantwoordelijk voor de analyse van de inkomende data stromen. Als fysicus bestudeert hij met een wetenschappelijke mindset de datasets van Farmdesk en dit met als doel de kennisbasis binnen Farmdesk uit te breiden. Op deze manier kunnen nieuwe inzichten op een heldere manier aangeleverd worden aan de gebruiker.

Website
Daya Will
Daya Will
Farmdesk expert

Daya focust in Farmdesk op klantenbeleving. Met haar passie voor innovatie, analyseert ze datasets en evalueert ze gebruikerservaringen. In samenspraak met de experten bekijkt ze hoe deze inzichten kunnen leiden tot een optimale beleving.

LinkedIn