Teeltsimulator in de Farmdesk tool

Van bij de opstart van Farmdesk was het onze missie om veehouders te ondersteunen in hun totale voermanagement, van land tot melk (zoals mooi weergegeven in ons logo).

Het belang van een technisch en economisch uitgebalanceerd teeltplan kan niet genoeg benadrukt worden. Door het optimaliseren van de eigen teelten kunnen voerkosten aanzienlijk verlaagd worden en melkproductie vaak verbeterd.

Links in de navigatiebalk vind je vanaf nu onder Teelt > Teeltsimulator een gloednieuwe module. In deze Teeltsimulator kan je uw optimaal rantsoen ingeven en wordt het bijhorende teeltplan berekend, of vice versa. We houden hierbij ook rekening met de behoeften van jongvee en transitie vee. Simultaan zie je ook de bijhorende voerkost, zo optimaliseer je technisch en economisch.

Aan de slag

De teeltsimulator is voor iedereen beschikbaar. Voor een optimaal gebruik raden we je aan om contact op te nemen met je gekoppelde SEED2FEED adviseur

Stuur een bericht via de chat, en plan een overleg in om samen een teeltplan op te stellen, rekening houden met jouw individuele eisen en de mogelijkheden op jouw bedrijf.

Wij wensen u alvast veel succes met het gebruik van de nieuwe module. Hebt u vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.