Update vers gras module

In april 2021 werd de Farmdesk Vers Gras module gelanceerd. Deze module maakt inschattingen van de voederwaarden van vers gras op basis van een seizoensmodel met daarbovenop dagelijkse correcties op basis van de lokale weersomstandigheden.

De eerste versie van dit model werd gemaakt op basis van vers gras analyses van het teeltjaar 2020. Ondertussen zijn ook de jaren 2021 en 2022 gepasseerd. Elk jaar is klimatologisch anders, tijd dus om ons model opnieuw te updaten met deze nieuwe informatie.

Lees ons eerste artikel met meer duiding bij de vers gras module. 

Model aanpassingen

Het nieuwe model omvat drie verbeteringen ten opzichte van de eerste versie. 

  1. Het model werd opnieuw geijkt met vers gras analyses en weers- en bodemdata van de jaren 2021 en 2022 bovenop de data van 2020. Door meerdere jaren te gebruiken, zal het model gemiddeld gezien beter scoren. Zo was er in 2021 bijvoorbeeld een relatief natte zomer, waarbij er in 2020 en 2022 eerder warme/droge zomers waren.
  2. Daarnaast werd een extra bodem parameter toegevoegd, namelijk de bodemtemperatuur (naast de reeds gebruikte parameters zonlicht, nachttemperatuur, maximumtemperatuur, vochtvoorziening, bodemvochtigheid en de hoeveelheid neerslag gedurende de afgelopen vijf dagen).
  3. Als derde uitbreiding werd het ADL kengetal toegevoegd in het model.

Resultaten van het nieuwe model

In de onderstaande twee grafieken wordt het verloop van VEM en DVE over de seizoenen 2020 - 2021 - 2022 getoond. De grijze lijn toont de standaard CVB curve (elk jaar dezelfde). De groene punten zijn effectieve meetwaarden van een Farmdesk testbedrijf. Het is duidelijk zichtbaar dat op bepaalde momenten de meetwaarden significant afwijken van de standaardcurve.

De rode punten tonen het oude Farmdesk model, de blauwe punten het herwerkte nieuwe model. Het is duidelijk dat het nieuwe model bijvoorbeeld de verhoging in het begin en aan het einde van het grasseizoen beter volgt.

VEM waarde vers gras 2020-2021-2022

DVE waarde vers gras 2020-2021-2022

Naast de berekende parameters VEM en DVE, is het ook interessant om te kijken naar de harde kengetallen suiker, ruw eiwit en ruwe celstof.

Voor suiker wijkt het nieuwe model in 50% van de meetpunten minder dan 15 g/kg DS af van de gemeten waarde (op een gemiddelde waarde van 120 g/kg DS voor dit bedrijf), waar er in het oude model nog een afwijking van 22 g/kg DS is. Merk ook op dat voor dit testbedrijf de meetwaarden en het Farmdesk model voor suiker systematisch hoger liggen dan de CVB curve.

Ook voor ruw eiwit, ruwe celstof en andere kengetallen (niet getoond) scoort het nieuwe model gemiddeld gezien beter.

Suiker waarde vers gras 2020-2021-2022

Ruw eiwit waarde vers gras 2020-2021-2022

Ruwe celstof waarde vers gras 2020-2021-2022

“Samengevat: de vers gras module in Farmdesk is een uniek hulpmiddel om tijdens het beweidingsseizoen grip te houden op uw technisch en economisch voermanagement”

Jef Aernouts