Ontsloten tarwe in Farmdesk

Ontsloten tarwe of sodagrain is een courant voedermiddel. Tamelijk wat veehouders maken het zelf door tarwe te mengen met water en natronloog.

In Farmdesk is het finale product beschikbaar als een enkelvoudig krachtvoer (voederwaarden in onderstaande figuur zijn per kg product; om deze per kg droge stof te kennen dient men te delen door 0,75).

Ontsloten tarwe als voedermix maken

Er zijn gebruikers van Farmdesk die zelf ontsloten tarwe maken. Zij kopen het niet aan als afgewerkt product, maar mengen zelf tarwe met water en het additief natronloog. Standaard wordt een mix gemaakt van 87% tarwe met 10% water en 3% natronloog.

Indien de ontsloten tarwe zelf gemaakt wordt, kan het interessant zijn om dit voedermiddel in Farmdesk als een voedermix aan te maken. Via deze manier kan men

  • zelf de effectieve percentages ingeven
  • de prijzen van de individuele componenten aanpassen
  • voor deze mix een laadlijst maken voor de voermengwagen (enkel indien een koppeling met de voermengwagen is geactiveerd)

Om dit te kunnen doen, is er in Farmdesk een additief met naam “Natronloog (3% bij ontsloten tarwe)” toegevoegd. De voederwaarden hiervan zijn kunstmatig ingesteld zodat bij een mix van 3% van dit additief samen met 10% water en 87% tarwe de netto voederwaarden overeenkomen met het enkelvoudig product.

Op deze manier blijven de rantsoenscore en technische kengetallen correct.