Bedrijfsrapport in Farmdesk

Onder het Bedrijfsrapportin Farmdesk krijg je een uitgebreid overzicht van uw technische en economische kengetallen, opgesplitst in verschillende segmenten. Het is een uitgebreid rapport met veel datavelden. Een sneller en visueler rapport vind je onder de Prestatie Indicatoren.

Al de kengetallen worden berekend op basis van de automatische melkophalingen en de voerlijsten. Voor een correct resultaat is het belangrijk om regelmatig:

  • de voerlijsten te updaten
  • de kostprijs van aangekochte voeders aan te passen
  • de juiste dieraantallen in te geven

Bovenstaande zaken kunnen eenvoudig en snel via de Farmdesk app!

“Uw cijfer” geeft per kengetal de waarde in de geselecteerde maand. Vlak er achter staat “(Rollend jaar)”, dit is uw rollend jaargemiddelde.

Daarnaast worden nog de kolommen “FD-mid” en “FD-top” getoond. Via deze waarden kan je uw eigen cijfer vergelijken met de andere Farmdesk gebruikers. In deze vergelijking gebruiken we als maatstaf de voerwinst bij gelijke melkprijs. Dit kengetal is de beste indicator voor de totale technisch-economische prestatie. Door een gelijke melkprijs te veronderstellen, wordt het effect van verschillende melkprijzen onder de zuivelophalers weggewerkt.

Voorbeeld: de voer efficiëntie voor FD-mid en FD-top voor een bepaalde maand zijn 1,41 em 1,52. Dit wil zeggen dat de 25% beste veehouders op vlak van voerwinst bij gelijke melkprijs, gemiddeld een voer efficiëntie hebben van 1,52. En dat de middengroep gemiddeld een voer efficiëntie heeft van 1,41.